Αποτελέσματα

Αποτελεσματα: LEGO Line Following
Qualifying Round Semi Final Final (Best of the Best)

Γυμνάσιο 1η - 3η Τάξη - GROUP 1

IDΕπίπεδοTeam nameΡομπότTime1Time2CentimetersBest time
301Gymnasium 1st - 3rd Gradedprobots 2Platwn00.20.529 DNF 0 00.20.529
295Gymnasium 1st - 3rd Gradedprobots 1ANDREAS00.20.641 DNF 0 00.20.641
267Gymnasium 1st - 3rd GradeG C School 2L1G C BOT 2L100.21.078 DNF 0 00.21.078
66Gymnasium 1st - 3rd GradeLAOURIS 4LAOURIS 11700.22.158 DNF 0 00.22.158
591Gymnasium 1st - 3rd GradeEpiteugma Robot Maniac Epiteugma Robot Maniac200.32.082 DNF 0 00.32.082
262Gymnasium 1st - 3rd GradeG C School 3L1GC Bot 3L1 DNF DNF43 DNF
264Gymnasium 1st - 3rd GradeG C Institute L1GCI Bot L1 DNF DNF10 DNF

Γυμνάσιο 4η - 7η Τάξη - GROUP 2

IDΕπίπεδοTeam nameΡομπότTime1Time2CentimetersBest time
58Gymnasium 4th - 7th GradeLAOURIS 9LAOURIS 10600.18.901 DNF 0 00.18.901
310Gymnasium 4th - 7th Gradedprobots 3poreia00.20.110 DNF 0 00.20.110
286Gymnasium 4th - 7th GradeLANFIRELANFOX00.41.860 DNF 0 00.41.860
60Gymnasium 4th - 7th GradeLAOURIS 6LAOURIS 108 DNF DNF16 DNF
65Gymnasium 4th - 7th GradeLAOURIS 3LAOURIS 115 DNF DNF11 DNF
179Gymnasium 4th - 7th GradeWall EWall E DNF DNF1 DNF
26Gymnasium 4th - 7th GradeThe Binary SpartansSHANTAROV DNF DNF1 DNF

Δημοτικό 4η - 6η Τάξη - GROUP 3

IDΕπίπεδοTeam nameΡομπότTime1Time2CentimetersBest time
196Primary 4th - 6th GradeLAOURIS 8LAOURIS 7777777700.17.545 DNF 0 00.17.545
201Primary 4th - 6th GradeLAOURIS 13LAOURIS 1333300.17.905 DNF 0 00.17.905
54Primary 4th - 6th GradeLAOURIS 11LAOURIS 10200.20.327 DNF 0 00.20.327
254Primary 4th - 6th GradeGCI LF1GCI LF1 DNF DNF43 DNF
307Primary 4th - 6th Gradedprobots 4kotsios DNF DNF17 DNF
62Primary 4th - 6th GradeLAOURIS 14LAOURIS 110 DNF DNF17 DNF
255Primary 4th - 6th GradeGCEL 6 ORANGEGCEL 6 ORANGE DNF DNF6 DNF